Vinaya, Sutta, Serta Abhidhamma Ajaran Kitab Suci Dalam Budha

Vinaya, Sutta, Serta Abhidhamma Ajaran Kitab Suci Dalam Budha – Buku bersih Budha merupakan Tripitaka. Tiap gerakan Agama Buddha bergandengan pada Tripitaka selaku rujukan penting sebab di dalamnya terdaftar sabda serta anutan Buddha Gautama.

namoguru.org Mengambil novel Dini Agama Buddha serta Kehidupan Buddha oleh Willem Brownstok, Buddha Gautama ataupun Siddharta Gautama merupakan penggagas asal usul Buddhisme. Si Buddha meninggalkan kehidupan serta hidup sedangkan durasi selaku pertapa sramana, berlatih dengan bermacam guru, saat sebelum menggapai nirwana( kepunahan) serta bodhi( kebangkitan) lewat khalwat.

Baca Juga : Pengertian Mendalam Buddha Shakyamuni

Sepanjang 45 tahun sisa hidup Buddha, beliau menjelajahi Lapangan Gangga di India Tengah, mengarahkan doktrinnya ke beraneka ragam orang dari golongan yang berlainan. Kemudian, Buddha mengirim murid- muridnya buat mengedarkan ajarannya ke banyak orang. Sampai pada dikala kepergiannya di umur 80 tahun, beliau sudah mempunyai ribuan pengikut.

Pengikut- pengikut Buddha menulis serta mengklasifikasikan anutan Budhha dalam 3 bagian novel, ialah Sutta Piṭaka, Vinaya Pitaka, serta Abidhamma Pitaka.

Sutta Pitaka bermuatan berkas khotbah ataupun khutbah Buddha serta murid- muridnya. Anutan mengenai aturan metode khalwat dikatakan dalam wujud persamaan bunyi, tutur perumpamaan, puisi, tutur mutiara serta lain- lain, yang berhubungan dengan anutan samadhi.

Vinaya Pitaka bermuatan peraturan para biarawan yang direncanakan buat jadi seseorang atasan agama. Isinya muat 227 berbagai aturan metode hidup para biarawan serta biksuni.

Abhidhamma Pitaka bermuatan pemahaman serta analisa dari konsep- konsep penting Buddhis mengenai anutan hukum filsafat serta ilmu jiwa. Tidak hanya itu pula muat anutan mengenai metafisika besar yang mensupport bukti kekal, yang mana antara lain muat mengenai penting ialah: Citta, Cetasika, Muka serta Nibbana.

Tags: